Den 14/2 -17

Tema – Vad gör du på dagarna?

Inledning

Vi repeterar klockan, dagar månader och år. Vi går igenom tidsbegrepp som morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll och natt.

 

A. Lyssna på texten När är det fika? På Sid 30 i Rivstart

Svara på frågorna:

  • Vilken tid börjar konferensen?
  • När äter de lunch?
  • När är det fikapauser?
  • När slutar konfernesen?

 

B. Lyssna på texten om Renates dag på sidan 31 i Rivstart 

  • Vad gör hon om? Kryssa på uppgift 4A
  • Läs texten till Renates dag. Hade ni rätt?
  • Stryk under alla subjekt och verb i Renates dag.
  • Skriv sju frågor till Renates dag.

 

C. Titta på meningarna nedan och skriv om dem så att de blir korrekta.

Vilken talar du språk?

Vad dricka du?

Har du gift?

Hur mycket lönen har du?

Har du datorn i hemma?

Hur ofta träna du?

Är bra vädret?

Tittar du på stjärna?

Du läsa svenska?

Tv du titta på?

Vilka adress du har?

Vart du kommer?

 

Efter lektionen – studera hemma

Repetera lektionen.

Läs texten om Renates dag högt många gånger

Textboken: Gör alla uppgifter på sid 33

Övningsboken: Gör sidorna 22 – 24

Om du vill repetera klockan, gör det på http://www.hejsvenska.se.

Gå även in på http://www.nok.se. Logga in och gör webbfrågorna

Sov gott alla!

Åsa Z