Handla i affär

Temat är:

 • Sådant vi köper i vardagen.
 • Mat.
 • Räkneord

Du ska kunna:

 • Gör enklare inköp.
 • Beställa något på en restaurang eller ett kafé.
 • Förstå priser

Grammatik:

 • Hjälpverb och infinitiv
 • Demonstrativa pronomen
 • Substantiv
 • Plural obestämd form

Uttal:

 • ordbetoning
 • sammansatta ord
 • vokalerna o, å och a.

Dagens lektion:

reflektera över:

– Jag vill ha den där bullen, tack!

– Varsågod det blir 5 kr, tack!

Demonstrativa pronomen

den här/ den där bananen

det här/ det där äpplet

de här/ de där vindruvorna

Obs! Jag förstår inte det här. (Självständigt pronomen)

Uttal

Satsbetoning (regel 1)

A. I en mening har viktiga ord betoning.

-Hej, hur mår du?

-Bara bra, tack! Och du?

Jo tack, det är bra!

B. I fraser har sista ordet betoning.

förnamn + efternamn:  Åsa Zetterström.

verb + objekt :  Jag bakar en kaka.

Klocka + klockslag:  Klockan sju.

har/ hjälpverb: huvudverb: Kan ni komma? Har de gått?

Verb + partikel: Jag tycker om dig.

C. Ordet inte har inte betoning:  Jag talar inte svenska.

Ordbetoning (regel 2)

A. Svenska ord har ofta lång konsonant eller vokal i början (första stavelsen).  lärare (lää-a-re).

B. internationella ord har ofta lång konsonant eller vokal i slutet. biolog (bi-o-lååg)

C. Ord som börjar med be- och för- har ofta lång vokal/ konsonant i 2:a stavelsen.

Betalar förkyld

Sammansatta ord

D. Sammansatta ord har två långa ljud.

flickn, Sjuksköterska, kanelbulle, järnväg.

Motala industrimuseum

slider1

På tisdag den den 21 mars ska vi gå på studiebesök på Motala industrimuseum.

Museet ligger på verkstadsvägen 101 som är vid Gamla Motala Verkstad vid Göta Kanal.

Men…

Vi träffas utanför B-huset vid Platen gymnasiet klockan 18.00.

Vi samåker till museet. Hoppas att fler än jag har bil.

Guidningen börjar 18.15.

Klicka på länken nedan för karta.

Motala industrimuseum – karta

Här kan du läsa om Motala industrimuseum.

Motala industrimuseum