Handla i affär

Temat är:

 • Sådant vi köper i vardagen.
 • Mat.
 • Räkneord

Du ska kunna:

 • Gör enklare inköp.
 • Beställa något på en restaurang eller ett kafé.
 • Förstå priser

Grammatik:

 • Hjälpverb och infinitiv
 • Demonstrativa pronomen
 • Substantiv
 • Plural obestämd form

Uttal:

 • ordbetoning
 • sammansatta ord
 • vokalerna o, å och a.

Dagens lektion:

reflektera över:

– Jag vill ha den där bullen, tack!

– Varsågod det blir 5 kr, tack!

Demonstrativa pronomen

den här/ den där bananen

det här/ det där äpplet

de här/ de där vindruvorna

Obs! Jag förstår inte det här. (Självständigt pronomen)

Uttal

Satsbetoning (regel 1)

A. I en mening har viktiga ord betoning.

-Hej, hur mår du?

-Bara bra, tack! Och du?

Jo tack, det är bra!

B. I fraser har sista ordet betoning.

förnamn + efternamn:  Åsa Zetterström.

verb + objekt :  Jag bakar en kaka.

Klocka + klockslag:  Klockan sju.

har/ hjälpverb: huvudverb: Kan ni komma? Har de gått?

Verb + partikel: Jag tycker om dig.

C. Ordet inte har inte betoning:  Jag talar inte svenska.

Ordbetoning (regel 2)

A. Svenska ord har ofta lång konsonant eller vokal i början (första stavelsen).  lärare (lää-a-re).

B. internationella ord har ofta lång konsonant eller vokal i slutet. biolog (bi-o-lååg)

C. Ord som börjar med be- och för- har ofta lång vokal/ konsonant i 2:a stavelsen.

Betalar förkyld

Sammansatta ord

D. Sammansatta ord har två långa ljud.

flickn, Sjuksköterska, kanelbulle, järnväg.