Repetition av kapitel 7

I kväll har vi en uppstart där vi tala lite med varandra i små grupper.

Därefter repeterar vi kapitel 7 sidorna 67 – 78 i textboken och sidorna 63 -73.

Tema:

  • Shopping
  • Kläder
  • Färger

Du ska kunna:

  • Enkelt tal i affärer och varuhus.
  • Läsa en enkel text på internet.
  • Hitta information i en annons.
  • Beskriva personer och saker.

Grammatik.

  • Indefinit pronomen –  t ex inget, inga, något några
  • Adjektiv – komparation t ex stor, större, störst.
  • Substantiv – plural

music-color-farger