Skriva på SFI

På SFI studerar vi olika teman. Här i Motala jobbar vi utifrån 6 teman:

 • Familjen
 • Konsumtion
 • Boende
 • Hälsa
 • Arbete och utbildning
 • Fritid, kultur, traditioner

I C-kursen får du träna på att skriva flera olika texter på varje tema. Det är sex olika texttyper.

Uppgifterna är:

 • Berätta
 • Återberätta
 • Ge tips och råd
 • Skriv ett personligt brev
 • Skriv en faktatext
 • Framför din åsikt

Du kommer att skriva din text fler gånger. Jag ger respons på texten och ger respons på hur du ska förbättra texten t ex genom att använda andra ord, variera ordföljden och skriva grammatiskt rätt.