Om verb

Repetera perfekt och supinum:

 

Vi läser och lyssnar på texten på sidan 80 i läseboken.

  •  Stryk under alla verb i perfekt ( supinum )
  • Vad heter verben i imperativ?

Kan du med hjälp av verbgruppsschemat lista ut vad orden är i imperativ.

schema för verb grupp 1-3

observera att det inte gäller starka verb dvs grupp 4.